การออกแบบ และการจัดสวน

งานออกแบบ

การออกแบบ และการจัดสวน 

เป็นงานย่อยแขนงหนึ่งของงานด้านภูมิสถาปัตยกรรม เรามักเรียกผู้ทำที่งานเกี่ยวกับภูมิสถาปัตยกรรมว่า ภูมิสถาปนิก ซึ่งมีความรู้ ความเชียวชาญในด้านการออกแบบ การจัด การประยุกต์ การปรับปรุงพื้นดินให้เกิดความสมดุลทางธรรมชาติ วิชานี้เป็นวิชาที่มีขอบเขตความรู้กว้างขวางในด้านการออกแบบและการวางแผนทางกายภาพของพิ้นดินเพื่อการใช้สอยและความงาม โดยจะคงสภาพแวดล้อมเดิมไว้ให้ได้มากที่สุด มีขนาดตั้งแต่การจัดสวนเล็ก ๆ การจัดปลูกต้นไม้บริเวณบ้าน การออกแบบกำหนดการใช้พื้นดินรอบอาคาร การจัดสวนสาธารณะ จนไปถึงพื้นที่ใหญ่ ๆ หลายร้อยตารางกิโลเมตร

งานออกแบบของนักภูมิสถาปนิก จะเป็นการออกแบบที่มีการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลอย่างละเอียดพิถีพิถัน จัดสรรงบประมาณ ฉะนั้น งานด้านภูมิทัศน์ งานทางภูมิสถาปัตยกรรมจึงไม่ใช่การจัดปลูกต้นไม้เพียงอย่างเดียว แต่เป็นงานออกแบบพื้นที่ภายนอกอาคาร จะมีต้นไม้หรือไม่มีต้นไม้มาเกี่ยวด้วยก็ได้ อาจรวมไปถึงองค์ประกอบอื่น ๆ ด้วย เช่น งานก่อสร้างงานตกแต่ง ศาลา สะพาน ระบบน้ำ ระบบไฟฟ้า ด้วย

ส่วนผู้เชี่ยวชาญอีกกลุ่มหนึ่ง ที่มึความรู้ด้านการออกแบบจัดสวนโดยเฉพาะ เราเรียกว่า นักออกแบบภูมิทัศน์ หรือนักออกแบบสวน คนเหล่านี้จะเป็นผู้ที่ออกแบบลักษณะงานที่ใกล้เคียงกับภูมิสถาปนิก แต่จะเน้นถึงงานจัดสวนมากกว่า นักออกแบบพวกนี้จะคุ้นเคยในกฏเกณฑ์พื้นฐานการออกแบบ การปลูกต้นไม้ การดูแลรักษาพันธ์พืช และความรู้ลึกซึ้งเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ด้านพืชสวน งานส่วนใหญ่มักทำโครงการที่อยู่อาศัย  การออกแบบจัดสวนตามบ้านพักอาศัย งานจัดสวนตามศูนย์การค้า หรือแม้กระทั่งจัดสวนตามอาคารสำนักงาน เป็นต้น

งานออกแบบ

การทำสนามหญ้าเพิ่มพื้นที่สีเขียวในบ้าน

สำหรับบ้านที่มีพื้นที่ และบริเวณรอบๆ บ้านกว้างขวาง มักเลือกที่จะจัดสรรพื้นที่ส่วนหนึ่งไว้สำหรับจัดสวน มุมนั่งเล่นนอกบ้าน และปูสนามหญ้า
ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับการออกแบบว่าต้องการจะให้สนามหญ้าอยู่ตรงส่วนใดของตัวบ้าน สนามหญ้าของบ้าน นอกจากจะทำให้บ้านน่าอยู่แล้ว ยังเป็นพื้นที่
สำหรับกิจกรรมต่างๆ ของสมาชิกภายในบ้าน เช่น เป็นสนามเด็กเล่นของเจ้าตัวเล็กๆ เป็นบริเวณสำหรับคุณตาคุณยายไว้เดินผ่อนคลาย รวมทั้งบางครั้งยังใช้เป็นพื้นที่จัดปาร์ตี้
งานเลี้ยงในวาระสำคัญๆ ของครอบครัวอีกด้วย ดังนั้นการเลือก “หญ้า” มาปูสนามภายในบ้าน ก็ถือเป็นสิ่งที่ต้องให้ความสำคัญ ลองมาดูวิธีทำสนามหญ้ากันนะครับ
ก่อนเริ่มจะทำการปูหญ้าควรที่จะทำให้พื้นที่เรียบอีกครั้ง เพราะถ้าหากดินไม่เท่ากัน อาจจะเป็นหลุมเป็นบ่อหลังจากการเหยียบย่ำหลังจัดสวน ซึ่งควรทำตามขั้นตอนดังนี้

  • อัดพื้นดินให้แน่น โรยทรายหนาประมาณ 5-10 เซนติเมตร  เกลี่ยทรายให้สม่ำเสมอ ใช้ไม้ปาดให้เรียบอาจจะใช้เครื่องตบดิน หรือ ลูกกลิ้งเหล็กกลิ้งลงบนทรายให้แน่น หลังจากนั้นใช้ดินผสมปุ๋ยคอก (ปัจจุบันมีขายสำเร็จรูป) โดยให้ทั่ว ทำการฉีดน้ำใช้พื้นดินชุ่มอีกครั้ง
  • เตรียมหญ้าจะใช้นำมาปลูก โดยแนะนำให้เป็นหญ้าแผ่น เช่น หญ้านวลน้อย,หญ้ามาเลเซีย หรือหญ้าญี่ปุ่น หญ้าแต่ละชนิดจะต้องการแสงแดดต่างกัน เพราะฉะนั้นจะปลูกหญ้าอะไรควรดูพื้นที่ที่จะปลูกด้วย การเลือกหญ้าควรเลือกหญ้าที่เขียวสดไม่เหี่ยว และเหลืองมาปู
  • การปูหญ้าให้เริ่มจากด้านในของสนาม การปูต้องให้หญ้าแผ่นชิดกันกันทุกแผ่น แต่อย่าปูทับกัน
  • หลังจากนั้นทำให้แผ่นหญ้าเรียบสนิทกับพื้นดิน โดยการใช้จอบตบแรงๆ หรือใช้ลูกกลิ้งกลิ้งทับ
  • ทำการให้น้ำหญ้าทันทีหลังปูเสร็จ และควรให้ติดต่อกันประมาณ 2สัปดาห์

ติดตามข่าวสารต่างๆได้ที่นี่ >>> “ไตรรงค์ พรานเจริญ” นักออกแบบภายในฝีมือดี นิยามความสำเร็จของเขาไม่ได้อยู่ที่เงินหรือชื่อเสียง!?